Oczyszczalnia ścieków w Poddębicach
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska
 
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie.
Schemat technologiczny.
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved
biuro@ekoprojekt.net
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
     Oczyszczalnia ścieków w Poddębicach, woj. Łódzkie została zaprojektowana na następujące parametr:
   - Qdśr = 2170 m3/d, RLM 16 883  dla I etapu
   - Qdśr = 2900 m3/d, RLM 21 950 dla II etapu.
    
    Z uwagi na niewielką, w stosunku do okresu docelowego, różnicę przepustowości oczyszczalni dla obecnego etapu (I-ego etapu) i docelowo - oczyszczalnię zaprojektowano na docelową przepustowość oczyszczalni tj. Qd.śr.= 2900 m3/d

mgr inż. Waldemar Kiniorski zrealizował, jako Generalny Projektant oraz Główny Technolog firmy Hydro-Lemna S.A. wielobranżowe opracowania projektowe o zakresie rzeczowym wg obiektów, a następnie jako EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski, zrealizował projekt zamienny oczyszczalni z dostosowaniem jej do nowych warunków na odpływie, między innymi zmiana azotu ogólnego na odpływie z 30 mg/l do 15 mg/l.

W skład oczyszczalni wchodzą:
   - przepompownia ścieków surowych
   - punkt zlewny ścieków dowożonych
   - komora rozprężna
   - budynek krat
   - piaskowniki wirowe
   - reaktor biologiczny
   - osadniki wtórne radialne o średnicy 18m
   - przepompownia osadów
   - stacja koagulanta PIX
   - budynek dmuchaw z rozdzielnią energetyczną
   - budynek odwadniania i higienizacji osadu
   - składowisko osadu zhigienizowanego
   - budynek socjalno-techniczny
   - punkt pomiarowy ścieków oczyszczonych
   - komora K-1 na rurociągu ścieków oczyszczonych
   - wylot do odbiornika
   - komora pomiarowa ścieków surowych
   - komora pomiarowa sprężonego powietrza
   - zbiornik ścieków oczyszczonych
   - brodzik wozów asenizacyjnych
   - osłona śmietnika
   - studnia wodomierzowa
   - drogi i place
   - ogrodzenie terenu oczyszczalni
   - stacje trafo
   - rurociągi i kanały technologiczne
   - piezometry

Technologia procesu oczyszczania ścieków oparta jest o proces osadu czynnego wraz z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu. Technologia znana z literatury jako UCT, a nazwa własna technologii LANR II oparta na wykorzystaniu zaawansowanego procesu osadu czynnego z nitryfikacją, denitryfikacją oraz defosfatacją biologiczną.
    Powyższy proces prowadzi się w wydzielonej komorze procesu osadu, którego procesy przebiegają w duchu podstawowej zasady funkcjonowania systemów, tzn. prostoty i niskich kosztów obsługi, trwałości i niezawodności urządzeń.
Reaktor biologiczny charakteryzuje się pewnymi różnicami technologicznymi w stosunku do tradycyjnych rozwiązań typu Bardenpho, VIP i innych, gdyż posiada specyficzny układ komór (podwójna kaskada w strefie anoksycznej i podwójna kaskada w strefie tlenowej).

Technologia przeróbki osadu oparta jest o mechaniczne zagęszczanie osadu ustabilizowanego tlenowo osadu, a następnie jego odwadnianie na prasie i higienizację wapnem palonym.Polityka prywatności
Kronika realizacji obiektu:
Budynek krat - w trakcie realizacji
Budynek krat - w trakcie odbioru
Komora centralna osadnika wtórnego    - w trakcie realizacji
Osadnik wtórny, pomost zgarniacza dennego - w trakcie realizacji
Osadnik wtórny, - w trakcie odbioru
Reaktor biologiczny - w trakcie odbioru
Dyfuzory rurowe na dnie reaktora biologicznego - w trakcie realizacji
Wiata na osad odwodniony
Oczyszczalnia ścieków
w Poddębicach
Logo Logo