EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved

biuro@ekoprojekt.net
Oferta
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska
Obecnie biuro skupia się przede wszystkim na realizacji wielobranżowych
projektów budowlano-wykonawczych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
głównie w segmencie oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oczyszczlni
i podczyszczalni ścieków dla przemysłu. Projekty są przygotowywane zgodnie
z wymaganiami jakie są narzucone przez UE do skorzystania z funduszy strukturalnych.
ZAKRES DZIAŁANIA BIURA
1. projekty oczyszczalni ścieków komunalnych

2. projekty oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych

3. projekty w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenach górniczych

4. projekty rekultywacji terenów zdewastowanych, tj. składowisk nadkładów,
    rekultywacji składowisk dla kopalni odkrywkowych, itp.

5. operaty wodnoprawne zintegrowane

6. projekty sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi

7. projekty sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami towarzyszącymi

8. projekty sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi

9. projekty instalacji wewnętrznych wod-kan w obiektach przemysłowych

10. projekty centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami

11. projekty instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej w obiektach
      przemysłowych
Logo Logo