EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved

biuro@ekoprojekt.net
Wykaz referencji
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska
Lp. Nazwa opracowania i pozostałe dane Data opracowania/
zdjęcia, referencje
44 Projekt budowlany pn. "Hala produkcyjna z częścią socjalno
biurową dla firmy Comepi w Bilczy k/Morawicy", w zakresie
instalacji wew. wod-kan i kanalizacji deszczowej, zbiornik na dparowanie wód deszczowych z separatorem ropopochodnych.
Dla Comepi Sp. z o.o. Kielce.
03.2006
43 Projekt budowlano - wykonawczy podczyszczalni ścieków dla
Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Pierzchnicy  Q=od 15 o 60 m3/d.
Dla Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Pierzchnicy.
02.2006
42 Koncepcja odprowadzenia wód złożowych z kopalni Bukowa;
dobór pompowni złożowych dla przepustowości max. 1171m3/h
wraz z systemem rowów odprowadzających o dł. ok. 3km.
Dla Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej.
12.2005
41 Projekt budowlany pn”Rozbudowa istniejących budynków biurowo-
handlowo-usługowych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 70”
w zakresie instalacje wewnetrzne wod-kan, wentylacji
mechanicznej, co., gaz i kotłowni gazowej o mocy 250 kW.
Budynek biurowy 5-cio kondygnacyjny. Dla D. Matachowski.
11.2005
40 Koncepcja zabezpieczenia przed niekontrolowanym spływem wód
opadowych zalewających wagę samochodową  oraz punkt
składowania palet. Dla Lhoist Bukowa Sp. z o.o.w Bukowej.
10.2005
39 Koncepcja rozwiązań techniczno - ekonomicznych współpracy
wodociągu „Wierzbie” z wodociągiem „Pierzchnica” .
Dla UG W Pierzchnicy.
10.2005
38 PB i PW pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Łąka,
gm. Trzebownisko Qdśr=800/1200 m3/d.
Zlecenie Eko-Plan. Zakres: projekt zagospodarowania, instalacje wod-kan, wentylacja, c.o., sieci zewnętrzne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski dla branży instalacyjnej i technologiczne.
(inwestycja w trakcie realizacji)
07.2005
37 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla oczyszczalni
ścieków w Poddębicach Qdśr=2900m3/d. Dla Ekomel S.A.
Poddębice.
05.2005
36 Projekt wodociągu z przyłączami w m. Miedzna Murowana, gm.
Opoczno. Dla Komitetu Społecznego.
05.2005
35 Koncepcja odwodnienia składowiska miału przy piecu Maertz
dla Lhoist Bukowa.
05.2005
34 Projekt budowlany pn.”Projekt zamienny punktu zlewnego
i parkingu na oczyszczalni ścieków w Poddębicach”,
Qdśr=2900m3/d , woj. łódzkie.  (obiekt zrealizowany)

04.2005
33 Koncepcja Techniczno - Ekonomiczna kotłowni centralnego
ogrzewania w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zielenie w Kielcach
o łącznej mocy 1,9MW.
02.2005
32 PB Oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa Owoców
Agrotex Sp. z o.o. w Łososinie Dolnej Qdśr=600/850 m3/d.
Zlecenie PP-EKO.
12.2004
31 PB Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-chemiczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków dla wytwórni napojów
gazowanych „Jurajska” w Postępie k/Myszkowa Qdśr=550 m3/d. Zlecenie PP-EKO. Zakres: pompownie, zbiornik uśredniający z
częścią mechaniczną, złoże biologiczne, budynek odwadniania osadu.
(inwestycja w trakcie realizacji)
11.2004
30 PW Rekultywacji Składowiska nadkładu - Cieśle.
Dla Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
10.2004
29 Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Jędrzejowie dla ZWiK Jędrzejów Qdśr=8620m3/d.

09.2004

28 Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Jędrzejowie dla ZWiK Jędrzejów Qdśr=8620m3/d.

07.2004
27 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie wytwarzania oraz odzysku
odpadów w Zakładzie Wapienniczym Wojczeszów Sp. z o.o.
06.2004
26 Projekt remontu oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie
Qdśr=8620m3/d dla ZWiK Jędrzejów.

06.2004
25 PB  Podczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego - G. Nowakowski, Dąbrowa 6.
06.2004
24 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów
dla Lhoist Bukowa (wniosek do wniosku o pozwolenie
zintegrowane). Dla Lhoist Bukowa.
02.2004
23 PB Podczyszczalnia ścieków produkcyjnych na terenie zakładu
Hortex Holding S.A w Skierniewicach Qdśr=3000m3/d - etap II,
złoże biologiczne. Zlecenie PP-EKO Warszawa.
05.2004
22 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód dla
Zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o. (operat dla pozwolenia
zintegrowanego). Dla Lhoist Bukowa.
01.2004
21 Projekt budowlany pn.Projekt zamienny. Oczyszczalnia
ściekówdla m. Poddębice, woj. Łódzkie Q=2900m3/d.
Dla UM Poddębice / Ekomel S.A. Poddębice
(inwestycja zrealizowana)

01.2004

więcej ...>>>
20 PB Myjnia samochodowa dla Lhoist Bukowa  dla Lhoist Bukowa
(inwestycja wykonana)
10.2003
19 Prowadzenie wielkobranżowego nadzoru autorskiego dla
projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Błonie /k Warszawy, Qdśr=4800/7200m3/d.
Dla UG Błonie. Generalny projektant - Waldemar Kiniorski -
w ramach Hydrolemna S.A. (inwestycja zrealizowana).

09.2003-12.2004

więcej ...>>>
18 PW Projekt remontu osadnika Imhoffa na oczyszczalni ścieków
w Jędrzejowie Qdśr=8620m3/d. Dla ZWiK Jędrzejów
09.2003
17 Prowadzenie nadzoru autorskiego dla projektu Oczyszczalnia
ścieków dla gminy Wilczyn w m. Kownaty woj. wielkopolskie
Q dśr=800/1200m3/d. Dla UG Wilczyn. Generalny projektant -
Waldemar Kiniorski - w ramach Hydrolemna S.A.
(inwestycja zrealizowana)


2003-2005

16 Nadzór autorski dla PB Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie
Qdśr=13 000 m3/d. Dla Inkom Bełchatów.  Waldemar Kiniorski był
generalnym projektantem projektu budowlanego i części projektów
wykonawczych w ramach Hydrolemna S.A.
(inwestycja zrealizowana).


2003-2004
15 PB Podczyszczalnia ścieków produkcyjnych na terenie zakładu
Hortex Holding S.A. w Skierniewicach - etap IC - budynek
techniczny. Zlecenie PP-EKO Warszawa.
07.2003
14 PB Podczyszczalnia ścieków produkcyjnych na terenie zakładu
Hortex Holding S.A. w Skierniewicach - etap IB - zbiornik
uśredniający. Zlecenie PP-EKO Warszawa.
(inwestycja zrealizowana)
07.2003


więcej ...>>>
13 Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków dla Szpitala
Rejonowego w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67.
07.2003
12 PB Podczyszczalnia ścieków produkcyjnych na terenie zakładu
Hortex Holding S.A. w Skierniewicach - etap IA - hala sit i hala piaskownika. Zlecenie PP-EKO Warszawa.
(inwestycja zrealizowana)
05.2003

więcej ...>>>
11 Koncepcja techniczna oczyszczalni ścieków dla DS Smith
Polska S.A. w Kielcach.
05.2003
10 PB Przeprojektowanie kanału odprowadzającego wody ze
składowiska nadkładu nr 1 o poj. 1,5 mln. m3. Dla Lhoist Bukowa
(inwestycja zrealizowana).
05.2003
9 PB Podczyszczalnie ścieków deszczowych z terenu
Automobilklubu Kieleckiego  w miejscowości Ćmińsk Kościelny.
05.2003
8 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód i ścieków z terenu
całego Zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o., (aktualizacja
pozwolenia wodnoprawnego).Dla Lhoist Bukowa.
12.2002
7 Koncepcja zagospodarowania terenu przed biurowcem głównym
Lhoist Bukowa. Dla Lhoist Bukowa
2002
6 Koncepcja stacji uzdatniania i chłodzenia wody technologicznej
sprężarek i innych urządzeń technologicznych dla Zakładu Lhoist
Bukowa. Dla Lhoist Bukowa.
2002
5 PB Budowa rowu przeciwpowodziowego, kolektora deszczowego
oraz odbudowa dróg na osiedlu 70-lecia Niepodległości w Rakowie.
(inwestycja zrealizowana)
2002
4 PBW Osadnik wody deszczowej dla Zakładu Lhoist Budowa.
dla Lhoist Bukowa (inwestycja zrealizowana).
2001
3 PB Sieć wodociągowa dla Zakładu Lhoist Bukowa. 
Dla Lhoist Bukowa (inwestycja zrealizowana).
2001
2 PB Zbiornik przeciwpożarowy dla osiedla mieszkalnego
w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 45.  (inwestycja zrealizowana).
2001
1 PB Budowa przyłącza do wodociągu gminnego, wymiana sieci
i opomiarowanie budynków w Borowinie gmina Puławy
2000

 
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Koninie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Drzećmorowicach typ. SBR.
Budynek technologiczny
i reaktor
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie.
Schemat technologiczny.
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie.
Schemat technologiczny.
Logo Logo